Shophouse khu đô thị Richland Residence.

  • Shophouse khu đô thị Richland xây sẵn: 80m2(5x16m), 85m2(5x17m), 90m2 (5×18).
  • 1 trệt 1 lững 1 lầu
  • Bàn giao hoàn thiện
  • Giá từ 3 tỷ – Thanh toán 10 đợt, Ngân hàng OCB cho vay 65% (25 năm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s