Legacy Central chi tiết căn Studio

 Căn hộ studio là gì? Thuật ngữ căn hộ studio được hiểu như là căn hộ có diện tích nhỏ, từ 20m2 đến 40m2 và chỉ có một phòng duy nhất. Đây cũng là một khái niệm mới và trở nên phổ biến trên thế giới. căn hộ Studio sẽ phù hợp nhất cho những người … Continue reading Legacy Central chi tiết căn Studio